• llibreria El Cucut

  Les presents condicions generals de venda regulen l’ús del LLOC WEB: http://www.llibreriaelcucut.cat/, de la qual  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. amb CIF/NIF: B55249718 i domicili en: CARRER DEL ROSER, 29-31 Codi Postal: 17257. Localitat: TORROELLA DE MONTGRI. Província: GIRONA és titular.

  A través del seu LLOC WEB, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. proporciona informació sobre els seus productes i gestions online i ofereix la possibilitat de realitzar la seva comanda.

   

  1.      INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

  Les descripcions dels productes exposats al LLOC WEB es realitzen en base a la elaboració dels mateixos.

  Les imatges que acompanyen als productes oferts són il·lustratives.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L., es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts.

  2.      PREUS

  Els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l' IVA.

  3.    DISPONIBILITAT

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus CLIENTS a la major brevetat possible en la demanda de les consultes.

   

  No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als CLIENTS difereixi de la comanda inicialment realitzada per LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. per satisfer les comandes dels CLIENTS.

  Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, el CLIENT serà informat per email de l'anul·lació d'aquest.

  4.      PAGAMENT

  El CLIENT podrà realitzar el pagament des de la nostra botiga online, en el moment de la sol·licitud de la comanda, mitjançant una targeta bancària. El CLIENT  pot efectuar el pagament de la seva comanda introduint les dades de la seva targeta Visa, Mastercard o Maestro. En aquest cas, disposem d’un sistema d’encriptació segura (SSL-EV encrypted).

  En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament no es realitzarà la comanda del CLIENT.

  Les dades registrades per LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. constitueixen la prova de les transaccions fetes pels CLIENTS que se inclourà en el correu de confirmació de la comanda del pagament de la mateixa.

  El CLIENT haurà de notificar a LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. pugui realitzar les gestions oportunes.

  5.      SEGURETAT

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador del CLIENT i el del LLOC WEB. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

   

  1.       Que el CLIENT està comunicant les seves dades al centre servidor de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

   

  2.       Que entre el CLIENT i el centre servidor de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

  6.      FORMALITZACIÓ DE COMANDES

  Per realitzar una comanda és necessari REGISTRAR-SE a la pestanya “EL MEU COMPTE” I “CREA UN COMPTE AMB NOSALTRES”.

  ·       Registre del compte del CLIENT: Podrà accedir al seu compte des del LLOC WEB introduint “USUARI” i la “CONTRASENYA” que va facilitar en el moment del registre. A través del seu compte, el CLIENT podrà gestionar les seves comandes, accedir al seu històric de compres, o al seu llistat de productes favorits i actualitzar la fitxa d’informació personal o les seves adreces.

  Per procedir a la realització de la comanda online, el CLIENT haurà d’afegir els productes que desitja adquirir a la “CISTELLA” de la comanda, segons les indicacions recollides en pantalla, una vegada triats tots els productes validarà i acceptarà la confirmació de la comanda, el que suposa la lectura i acceptació irrevocable de les Condiciones Generals de Venda.

  7.      DEVOLUCIÓ

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. informa que es disposa del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin en les categories contemplades en l’article 45 de la Llei de Ordenació del Comerç Minorista.

   

  Podeu exercir aquest dret d’acord amb les següents condicions:

   

  -          S’ accepten totes les devolucions que s’efectuïn dins del termini assenyalat: 15 dies hàbils des de la recepció del llibre), sempre que el llibre es trobi en perfecte estat.

   

  -          Un cop rebut el llibre, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l’ import.

   

  -          En el cas de rebre un llibre en mal estat, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. reemborsarà l’ import íntegre (preu del llibre i despeses d’enviament). La responsabilitat de  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es limita a aquesta reposició.

   

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no serà responsable en cap circumstància per pèrdues o danys que sorgeixin per la selecció inadequada o l’aplicació o l’ús incorrectes d’un producte. LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no assumeix cap responsabilitat en cas que l’establiment no disposi d’algun dels productes adquirits mitjançant el LLOC WEB de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L.

   

  8.      GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

   

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. garanteix el seu bon estat, sempre que el producte en qualitat de distribuïdor de les gestions que garanteixen que els serveis que es presenten a l’atenció dels CLIENTS al LLOC WEB funcionen correctament i no presenten defectes, que puguin fer-los inadequats per a la finalitat que es persegueix.

   

  9.      PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.

  S'adverteix a CLIENTS i USUARIS que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

  El LLOC WEB permet que els CLIENTS/USUARIS, pugin compartir fotografies, comentaris, comunicacions o qualsevol altre tipus de contingut en algunes de les pàgines o plataformes de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. El CLIENTE/USUARI accepta que no presentarà material protegit per drets d’autor subjectes a la privacitat o drets de publicitat de tercers, excepte el propietari del dret ens doni l'autorització.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no avala cap opinió, informació o recomanació abocada a les seves pàgines pels seus CLIENTS/USUARIS. Per aquest motiu, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. renuncia expressament a tota responsabilitat pel que fa a qualsevol arxiu enviat per el CLIENT/USUARI.

  Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

  Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L.

  Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB.

  Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

  10.  ACCÉS I ESTADA A LA WEB.

  NOSTRES CONTINGUTS

  Els CLIENTS i USUARIS són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

  Com a conseqüència d'això, els CLIENTS i USUARIS són els únics responsables davant LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. i tercers de:

  1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per LLIBRERIA EL CUCUT, S.L., publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

  2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la web a CLIENTS i USUARIS que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. informa que no garanteix:

  1. Que l'accés a la web i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

  2. Que el contingut o software al que els CLIENTS i USUARIS accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o quasi un altre tipus de dany.

  3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els CLIENTS i USUARIS poguessin fer per als seus propòsits personals.

  La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels CLIENTS i USUARIS com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

  ·         LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no garanteix l'exactitud de la informació de la pàgina web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

  LA NOSTRA RESPONSABILITAT

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  De la utilització que els CLIENTS o USUARIS puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.

  Dels eventuals danys i perjudicis als CLIENTS o USUARIS causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'USUARI.

  Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els CLIENTS o USUARIS puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no.

  Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. mitjançant via contractual.

  De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos al LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  Errors o retards en l'accés al LLOC WEB per part del CLIENT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L..

  Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

  Dels errors o danys produïts al LLOC WEB per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

  De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada pel CLIENT per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

  En tot cas, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

  Així mateix, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants i/o CLIENTS de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació de els mateixos.

  11.  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Els CLIENTS I USUARIS es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

  En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent al LLOC WEB o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L., inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Les dades dels CLIENTS seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. i per al lliurament de les comandes, així com la realització de comunicacions globals.

  Per la mera visita a la web, els USUARIS no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar únicament per als fins indicats.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

  Correspon als CLIENTS l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el CLIENT tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents registres d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el CLIENT haurà d'accedir al LLOC WEB, a l'apartat EL MEU COMPTE. Per cancel·lar el seu compte escriurà un correu des del correu electrònic del seu compte a: llibreria@elcucut.cat amb l'assumpte CANCEL·LA COMPTE.

  Per tant, el CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels CLIENTS.

  D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

  12.  NUL·LITAT

  En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de Venda sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions Generals de Venda.

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

   

  13.  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

  LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com les presents Condicions Generals de Venda. Per això, LLIBRERIA EL CUCUT, S.L. recomana al CLIENT llegir atentament cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. CLIENTS sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals de Venda en un lloc visible, lliurament accessible per totes les consultes que vulguin realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals de Venda serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol gestió i comanda disponible a través del LLOC WEB.

   

  14.  LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

  Les presents Condicions Generals de Venda es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals de Venda, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de la empresa propietària de la web llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.